ثبات و پایداری در تولید خودرو در کشور حاصل شد/ لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: عبور مستقیم خودرو (تولید خودروی کامل) تاکنون مزایای زیادی به دنبال داشته و منجر به ثبات و پایداری در تولید و عرضه خودرو در کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968413/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی