تکمیل فاز ۱۴ پارس جنوبی آخرین برگ از مهم‌ترین پروژه صنعتی کشور پس از انقلاب است


تهران- ایرنا- معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: فاز ۱۴ پارس جنوبی آخرین برگ از کتاب مهم‌ترین پروژه صنعتی کشور پس از انقلاب است که راه‌اندازی آن سبب پیشی گرفتن از قطر در برداشت گاز می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047995/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی