تکذیب توقف تولید پودر شوینده/ تولید پودر دستی ۸۰ هزار تن بیشتر از پودر ماشینی


تهران- ایرنا- در حالی‌که برخی رسانه ها اخباری را درباره توقف تولید پودر دستی منتشر کرده اند، آمارها نشان می‌دهد که تولید پودر دستی نه تنها متوقف نشده، بلکه تولید سالیانه آن ۸۰ هزار تن بیش از پودر ماشینی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034923/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی