تکذیب انتصاب ۵۰ نفره در وزارت صمت


تهران – ایرنا – وزارت صنعت، معدن و تجارت انتصابات پنجاه نفره را در این وزارتخانه تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117926/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی