تکذیب ادعای منتقدان دولت درباره سخنان وزیر صمت


تهران – ایرنا – وزارت صمت، ادعای رسانه‌های منتقد دولت از جمله دنیای اقتصاد، فرارو، انتخاب و … درباره اینکه وزیر صمت، مردم را مقصر گرانی خودرو معرفی کرده، تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983500/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی