تکذیبیه وزارت صمت درباره واگذاری خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: این وزارتخانه دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده و مضمون نامه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996019/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی