تولید «موتور ملی» شدنی، اما نیازمند توجیه اقتصادی است


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: تولید موتور (Engine) ملی موتورسیکلت، اگرچه دشوار نبوده و فناوری پیچیده‌ای نیز ندارد، اما باید توجیه اقتصادی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011147/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی