تولید محصولات با تکنولوژی برتر یک ضرورت است


اصفهان- ایرنا-استاندار اصفهان گفت: حرکت در عرصه صنعت و تلاش برای تولید محصولات با تکنولوژی برتر، برای کشور ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018174/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی