تولید فولاد ایران با ارتقای ۶ پله‌ای در جایگاه هفتم جهان ایستاد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت فولاد با رشد مناسب در جایگاه مطلوبی قرار گرفته است، به‌طوری که ماه گذشته از لحاظ تولید ماهانه، رتبه هفتم جهان را کسب کردیم در حالی که این رتبه از ۱۳ به ۱۰ و سپس به هفت ارتقا یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988103/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DB%B6-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی