تولید روزانه سایپا به ۲۳۰۰ دستگاه رسید/ آمادگی کامل برای مرحله دوم طرح یکپارچه خودرو


تهران- ایرنا- معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به رشد چشمگیر تولید در این گروه، از آمادگی کامل برای تحویل خودرو به مشتریان در دور دوم سامانه یکپارچه تحویل خودرو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106084/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی