تولید رنگ چادر مشکی بومی شد


تهران-ایرنا- دانش ساخت رنگ چادر مشکی که از بخش‌های مهم تولید چادر بوده و از خارج کشور وارد می‌شد، با کمک دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بومی‌سازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116552/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی