تولید خودرو به بالاترین رقم از سال ۱۳۹۶ رسیده است/ اشتباه آماری یک نماینده


تهران – ایرنا – رسولی‌نژاد از استیضاح‌کنندگان وزیر صمت در سخنان امروزش درباره آمار تولید خودرو انتقاداتی را مطرح کرد و گفت آمار اعلام‌شده نادرست است اما به نظر می‌رسد وی دچار اشتباه آماری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096756/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی