تولید خودروهای برقی در کشور نیازمند نقشه‌راه است


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: تولید خودروهای برقی و اشاعه استفاده از آنها در کشور، نیازمند نقشه‌راه مشخص و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله ایجاد ایستگاه‌های شارژ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163079/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی