تولید جهانی و صادرات‌محور برای دستیابی به رشد ۸درصدی در اقتصاد/ لزوم توجه به مطالعات اولویت‌دار

وی، تغییر رشد اقتصادی کشور را نیازمند ارائه راهکارهای کارشناسی و تغییر شرایط اقتصادی موجود در دوره ای مشخص عنوان کرد و گفت: باید زنجیره تامین مالی درست مدیریت شده و رشته های اولویت‌دار برای تمرکز و رشد اقتصادی مشخص شود.

وی ادامه‌داد: محیط پیرامونی اقتصاد ایران در منطقه خاورمیانه به‌دلایل مختلف پر از فرصت‌ها و تهدیدها است و بر این اساس مدل بومی استخراج منافع حداکثری کشور و مردم باید در این زیست بوم طراحی شود.

به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، «علی آقامحمدی» در نشست تخصصی «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» با اشاره به شرایط سنی جمعیتی و چالش های رشد اقتصادی در کشور، افزود: کشور نیازمند نرخ رشد قابل توجهی است که اگر این امر تحقق نیابد سبب افزایش فقر، کاهش تقاضا و افزایش تورم خواهد شد.

آقا محمدی اضافه‌کرد: باید فرصت های افزایش تقاضا در اقتصاد کشور ایجاد و مقیاس شرکت های تولیدی داخلی را بین المللی کرد تا ظرفیت های تولیدی‌شان را در کشورهای دیگر نشان بدهند که تعداد این قبیل شرکت های تولیدی در کشور کم نیست.

آقامحمدی بیان‌داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به‌منظور تسریع در رشد اقتصادی، نیازمند یک‌سری فعالیت‌های خاص هستیم و باید متخصصانی در همین زمینه تربیت کنیم.

به گفته وی، برای تربیت کارشناس و پژوهشگر هم باید جاذبه ها و امتیازاتی لحاظ شود تا حداقل های زندگی آنها تامین باشد.

وی، لازمه رشد اقتصادی را بهبود زندگی مردم و افزایش تقاضا دانست و گفت: این امر باید هدف اصلی مان برای دستیابی به رشد اقتصادی باشد و باید مدیران کار کارشناسی را بشناسند و به کارشناسان اعتماد کنند.

لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان

وی تصریح‌کرد: نکته بسیار حایز اهمیت در مباحث اقتصادی وجود اجماع کارشناسی برای اجرای درست و قاطع سیاست‌های اقتصادی است، اما در برخی موارد تشتت آرا بین کارشناسان فرآیند تصمیمگیری را بسیار کند و در برخی موارد غیرممکن می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953523/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازمه دستیابی به تولید جهانی را ارتقای کیفیت تولید و مطابق با استانداردهای جهانی ذکر و بر پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام کار کارشناسی در این زمینه تاکید کرد.

تشکینی بیان‌داشت: ایران در مرحله گذار از مرحله نخست به مرحله دوم است؛ بر این اساس باید چیدمان اقتصادی کشور تغییر کند و حرکت جدی بهسمت اقتصاد دانش بنیان انجام شود و در غیر این صورت به رشد قابل قبولی دست نخواهیم یافت.

آقامحمدی، رشد اقتصادی کشور را نیازمند انجام کار کارشناسی دانست و افزود: تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده زمینه ای را فراهم خواهد کرد تا کار کارشناسی مدنظر قرار بگیرد و به آن توجه شود.

این مسوول ادامه‌داد: اقتصاد ایران به‌دلیل حضور در منطقه پرتنش خاورمیانه شامل تکانهها و اختلالات بسیاری است و به همین دلیل نگاه سیستمی و پویا (به‌جای نگاه سیستماتیک) برای حل مسایل باید مدنظر قرار گیرد.

در این نشست، «احمد تشکینی» رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار داشت: اقتصاد ایران در حال گذار از مرحله رشد مبتنی بر عوامل تولید به مرحله رشد مبتنی بر کارایی محور است.

وی بر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد و ادامه‌داد: داشتن ساز و کار مناسب که مقاومت را در اقتصاد حاکم کند، امری ضروری و مهم است و اقتصاد مقاومتی نباید با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفته شود.

تشکینی، با بیان اینکه در حوزه صنعت باید اولویتهای رشتههای صنعتی مدنظر قرار گیرد و تمرکز ویژه برای رشتههای دارای اولویت انجام شود، اضافه‌کرد: بسیاری از کشورها با برخی رشتههای صنعی خاص شناخته میشوند و در همین راستا، اقتصاد ایران نیز باید چارچوبهای اصلی رشد و صادرات خود را شناسایی کند.

وی گفت: براساس گزارش‌های رقابتپذیری سه مرحله رشد وجود دارد؛ مرحله نخست، رشد مبتنی بر عوامل تولید است. مرحله دوم، رشد مبتنی بر کارایی و مرحله سوم، رشد مبتنی بر دانش است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی