تولید تلویزیون تا پایان آذر ماه ۶۱ درصد رشد کرد


تهران- ایرنا- شرکت‌ها و کارخانجات داخلی از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه یک میلیون و ۴۳۰ هزار دستگاه انواع تلویزیون تولید کردند که نشان‌دهنده رشد ۶۱ درصدی در هم‌سنجی با پارسال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001385/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B6%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی