تولید بریکت گرم در صبا فولاد خلیج فارس افزایش یافت


بندرعباس – ایرنا – معاون بهره‌برداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس گفت: رکورد روزانه تولید بریکت گرم در روزهای اخیر، سه بار ارتقا یافت و به حد نصاب چهار هزار و ۲۰۰ تن در شبانه روز رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058404/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی