توقیف ۱۰ برند فرش‌ ماشینی بدون برچسب در تهران

به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، کارشناسان استاندارد با همراهی نایب رییس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران، در بازدیدهای خود از مراکز عرضه، ۱۰ برند فرش ماشینی را به‌دلیل نداشتن برچسب و نشانه‌گذاری توقیف کردند و در ادامه جهت اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع دادند.

پیش از این درخصوص اجباری بودن استاندارد ملی برچسب و نشانه‌گذاری (استاندارد ملی به شماره ۱۳۶۰) و ممنوعیت عرضه فرش‌های ماشینی بدون برچسب، به تولیدکنندگان اطلاع داده شده‌بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84885940/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

در این زمینه اداره‌کل استاندارد استان تهران به شهروندان هشدار داد: برچسب و نشانه‌گذاری فرش‌های ماشینی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولیدکنندگان باید در تولید به این امر دقت کنند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی