توقیف لوازم‌خانگی غیراستاندارد در تهران


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران از توقیف انواع لوازم خانگی غیراستاندارد، در بازار «امین‌حضور» و «نعمت‌آباد» شهر تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145747/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی