توقیف سیم و کابل غیراستاندارد با نام‌ تجاری “دنیای کابل پاسارگاد” در تهران

به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، این واحد تولیدی متخلف که در شهرک صنعتی عباس‌آباد واقع شده‌است، اقدام به تولید انواع سیم و کابل بی‌کیفیت با نام‌ تجاری “دنیای کابل پاسارگاد” و بدون کد رهگیری کرده‌بود که در بازرسی بازرسان استاندارد استان تهران، موارد تخلف آنها شناسایی شد.
بر اساس این گزارش، نتایج آزمون سیم و کابل مذکور در آزمون‌های استاندارد مربوطه، مردود و بی‌کیفیتی آن محرز شد. در این بازرسی‌ها، بازرسان استاندارد ۲۵۰هزار متر سیم قابل انعطاف و ۸۵ هزار متر کابل قابل انعطاف بی‌کیفیت را توقیف و مراتب را جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی اطلاع‌رسانی کردند.
گفتنی است، سیم و کابل مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولید آن بدون مجوز استاندارد، جرم محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894324/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی