توسعه واحدهای صنعتی و احیای واحدهای راکد در دستور کار است


تهران- ایرنا- مدیرکل صمت استان تهران اعلام کرد که توسعه واحدهای صنعتی، احیای واحدهای راکد، حفظ واحدهای موجود و استفاده از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی از مهمترین برنامه‌های این اداره کل در سال جاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164456/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی