توسعه همکاری ایران و آلمان در زمینه دیرینه اقلیم و ژئوشیمی

بر اساس این گزارش، هدف از این یادداشت تفاهم که به امضای «علیرضا شهیدی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی ایران و پروفسور «مایکل شولز» رییس مرکز علوم محیط دریایی دانشگاه برمن آلمان رسید، تبادل ظرفیت‌های علمی و فنی در زمینه‌های دیرینه اقلیم و ژئوشیمی در ایران و آلمان شامل حفاری علمی خشکی و دریایی عنوان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886192/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

به گزارش ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، یادداشت تفاهم همکاری بین این سازمان و موسسه اجرایی مرکز علوم محیط دریایی (ماروم) دانشگاه برمن آلمان به صورت مجازی به امضا رسید.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی