توسعه مناطق محروم و مرزی از مسیر ایجاد توازن و عدالت صنعت


تهران- ایرنا- رویکرد ایجاد توازن و عدالت صنعتی در دوره جدید یکی از استراتژی‌هایی است که از جانب وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در پیش گرفته شده و با جدیت دنبال می‌شود. رویکردی که در صورت حصول نتیجه، گامی اصولی و دقیق در مسیر توجه به مناطق محروم، مرزی و به‌اصطلاح کمتر برخوردار خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970180/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی