توسعه معدن در یک مجموعه به هم پیوسته


تهران- ایرنا- عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، به عنوان بال توسعه ای وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی تنها مختص به راهبری در سرمایه گذاری در بخش فلزات اساسی محدود نشده که حوزه های زیرساختی و توسعه دانش را دربر می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156515/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی