توسعه معادن پلی متال در کردستان


سنندج- ایرنا- کردستان از استان های دارای ظرفیت فراوان در بخش معدن به شمار می رود و توسعه معادن پلی متال (همه معادن فلزی هم چون مس، روی، سرب) از برنامه‌های اولویت دار وزارت صمت در این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995548/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی