توسعه محصولات جدید؛ گام دوم برنامه تحولی وزارت صمت در صنعت خودرو


تهران- ایرنا- بن­‌ساز­های قدیمی و خودروهای مبتنی بر آنها از حیث کیفیت و همچنین دستیابی به استانداردهای ۸۵گانه دچار اشکالات فراوان هستند. یکی از مهم‌ترین رویکردها برای دستیابی به کیفیت در صنعت خودروی کشور، تمرکز بر توسعه محصولات جدید مبتنی بر بن­‌سازه­‌های جدید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970514/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی