توسعه تولید خودروهای هیبریدی در کشور؛ مصرف بهینه سوخت و کاهش آلایندگی ها


تهران- ایرنا- افزایش مصرف بنزین و آلودگی کلانشهرها ناشی از احتراق خودروها در حالی طی سال های گذشته به دو مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است که توسعه موتورهای هیبریدی (سوخت ترکیبی) و تولید و عرضه خودروها برپایه این موتورها، می تواند به عنوان راهکاری برای رفع تدریجی این مشکلات باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157066/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی