توسعه‌پایدار از کدام مسیر عبور می‌کند؟


تهران- ایرنا- بررسی‌ها حاکی‌ است: توسعه معادن با وجود درآمد خوب و اشتغالزایی در صورتی که منجر به تخریب و ایجاد هزینه غیرقابل جبران در محیط‌زیست کشور شود، بهترین راه توسعه نیست و تجربه جهانی نشان داده که توسعه پایدار از مسیر حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی و صنایع های‌تک و گردشگری می‌گذرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055013/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی