تمدید مهلت واریز وجه برای متقاضیان سایپا


تهران – ایرنا – گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه‌ای، مهلت واریز وجه برای متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تا پایان روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه تمدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156927/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی