تمام خودروهای وارداتی برای شماره‌گذاری باید گواهی اسقاط داشته باشند


تهران- ایرنا- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: تمامی خودروهای وارداتی برای شماره‌گذاری باید گواهی اسقاط داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175001/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی