تقاضاها را در حوزه مواد اولیه شفاف می‌کنیم/ نظارت و بازرسی بر بازار با جدیت دنبال می‌شود


تهران- ایرنا- سرپرست وزارت صمت با اشاره به ورود جدی این وزارتخانه و ادارات کل استانی آن به مباحث در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات، گفت: فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد را مدیریت و شفاف می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099697/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی