تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح امضا شد

موضوع این تفاهم نامه شامل «تأمین نیازمندیهای تحقیقاتی و تجهیزاتی ایمیدرو و سازمان جغرافیایی در اجرای پروژههای تحقیقاتی و عملیاتی مختلف با موضوعات مربوط به علوم زمین نظیر ژئوفیزیک، سنجش از دور، ژئوماتیک و غیره با استفاده از توان علمی، آموزشی، پژوهشی طرفین تفاهم‌نامه» و «اکتساب یا انتقال فناوری‌ها و دانش مرتبط با موضوع اکتشافات معدنی با روش‌های ژئوفیزیکی، دور سنجی و تصویربرداری فراطیفی و همه فایل های تقسیمات سیاسی ایران از سطح استان تا روستا و نیز کل اطلاعات عمومی زیربناها مانند راه ها، راه آهن و غیره» است.

اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ انعقاد به مدت سه سال است و براساس توافق دو طرف، قابل تمدید خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953976/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هدف توسعه همکاری و تعاملات اجرایی، علمی، عملیاتی، آموزشی و پژوهشی بین سازمان جغرافیایی و ایمیدرو برای استفاده از امکانات و توانمندیهای علمی، سرمایه انسانی، فنی، اطلاعاتی، تجربه و تخصص دو طرف توسط «وجیه الله جعفری» مدیرعامل ایمیدرو و سرتیپ دوم «مجید فخری» رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح امضا شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی