تفاهمنامه سه‌ جانبه تکمیل طرح انتقال برق «اسمالون- مروست» امضا شد

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساخت معادن توسط ایمیدرو انجام می‌شود. میزان سرمایه‌گذاری ایمیدرو در این طرح ۵۰۰ میلیارد ریال است.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور(تحت پوشش ایمیدرو) عهده دار برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای اجرای طرح خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84901739/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7

مشارکت مالی ایمیدرو در این طرح، مرتبط با بند چهارم مصوبات سفر رئیس جمهور به استان یزد انجام می‌شود.

همچنین مجموع سرمایه‌گذاری (سه جانبه) این تفاهمنامه به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی