تغییر وزیر صمت در شرایط کنونی به نفع کشور نیست/ مجلس از فاطمی امین حمایت کند


تهران- ایرنا- رییس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه مجلس باید حمایت را دستور کار قرار خود قرار دهد تا بهبود حاصل شود، گفت: در شرایط کنونی تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت به نفع کشور نیست، زیرا فرصت را برای توسعه از دست خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087482/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی