تغییر مدیریتی در وزارت صمت مشکلات مورد نظر نمایندگان را حل نمی‌کند


تهران – ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر مدیریتی در وزارت صمت نمی تواند مشکلات مورد نظر نمایندگان را حل کند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85084888/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی