تغییر سکاندار وزارت صمت خلاف منویات رهبر انقلاب است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تغییر در صدر وزارت صمت را خلاف منویات رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: در این شرایط باید دولت و مجلس بدون مانع تراشی همراه با اتحاد برای حل مشکلات کشور حرکت کرده تا اولویت‌های کشور رسیدگی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091488/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی