تغییر در وزارت صمت، امور اساسی مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد


بجنورد- ایرنا- نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صمت از لحاظ گستردگی فعالیت، از وزارتخانه های مهم محسوب می شود که با زندگی مردم در ارتباط است و هر تغییر در این وزارتخانه موجب تغییر در امور اساسی مردم می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090516/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی