تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صاحبان صنایع در همه حوزه‌های قضایی


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای از معاون اول قوه قضاییه درباره تعیین شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صاحبان صنایع در همه حوزه‌های قضایی اعم از حقوقی، کیفری و تجدید نظر رایزنی و پیگیری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028855/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی