تعیین سه محل عرضه خودروسازان


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد برنامه عرضه خودرو در بازار، گفت: ۲۰ درصد عرضه خودروسازان به دارندگان خودروی فرسوده و ۵۰ درصد به طرح جوانی جمعیت اختصاص می‌یابد و ۳۰ درصد هم در بورس عرضه می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980913/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی