تعیین‌تکلیف بسته‌های سرمایه گذاری معدنی همه استان ها تا نیمه نخست امسال


تهران- ایرنا- مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک اعلام‌کرد: بسته های سرمایه گذاری معدنی همه استان ها تا نیمه نخست امسال تعیین تکلیف می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109800/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی