تعداد شاغلان بخش صنعت از ۸ میلیون نفر عبور کرد


تهران- ایرنا- بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان ۱۴۰۱ تعداد شاغلان در بخش صنعت کشور به بیش از هشت میلیون نفر رسید که در یک دهه اخیر بی‌سابقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973277/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی