تضعیف ایمیدرو به نفع چه کسانی است؟


تهران- ایرنا- نگاهی گذرا به اقدامات ایمیدرو در سال های اخیر نشان می دهد که این سازمان جزو سازمان‌های پیشرو در امر جلوگیری از خام فروشی، ارز آوری، اشتغال زایی، زیر ساخت‌ها و حمایت از مجموعه های دانش‌بنیان بوده است، اما تخریب این سازمان توسعه‌ای به نفع کشور نخواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048367/%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی