تصویب ۱۳۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت

تصویب ۱۳۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت


منبع: https://www.irna.ir/news/84839618/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88از ۵۲ مورد سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۱۵ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۹ شرکت به صورت مشارکتی با شرکت‌های داخلی (جوینت ونچر) و هشت مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی بوده است.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه های ساخت فلزات اساسی، ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و ساخت مبلمان مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر بوده است.

استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان، تهران، البرز و قزوین به ترتیب رتبه‌های نخست تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کسب کردند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

برپایه جداول آماری منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چهار ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شد.

این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ از نظر تعداد رشد ۶.۱ درصدی، اما  از نظر ارزش کاهش ۶۶ درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، پنج کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایه گذاری مصوب ترکیه، هند، افغانستان، چین و آلمان هستند. همچنین بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان با ۲۳ مورد بوده و پس از آن کشورهای امارات، ترکیه، آلمان و عراق رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

ترکیه، پیشتاز سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سهم بخش صنعت ۸۴ درصد، معدن ۱۰ درصد و تجارت ۶ درصد بوده است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی