تصویب هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پایانی بر خواب ۱۸ ساله سیمان سمنگان+فیلم


بجنورد-ایرنا- کارخانه سیمان سمنگان خراسان شمالی از حدود ۲ دهه در کش و قوس‌های اداری بلاتکلیف مانده است که در سفر امسال رییس جمهور به استان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافت که می‌تواند این واحد راکد را فعال کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965112/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی