تشکیل کارگروه صیانت و نظارت بر حریم ساخت و سازهای غیر مجاز در برنامه هفتم


تهران- ایرنا- تشکیل کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی در هر استان و ابلاغ به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اقدام برای تعیین تکلیف وضعیت واحدهای تولیدی راکد در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136511/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی