تشکیل اداره صنایع ورزشی و خلاق در دوره فاطمی‌امین/ حمایت از عملکرد یکساله وزیر


تهران- ایرنا- انجمن صنعت ورزش، کالا، خدمات و صنایع وابسته با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استیضاح وزیر صمت، تشکیل و راه اندازی اداره صنایع ورزشی و خلاق را از اقدامات وزارت صمت در دوره فاطمی امین عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096042/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی