تدوین کاتالوگ سرمایه‌گذاری در کردستان؛ نهضت تسهیل صدور مجوزها شکل گرفت


سنندج- ایرنا- کاتالوگ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن کردستان تدوین شده و نهضت تسهیل صدور مجوزها هم در استان شکل گرفته است و اینگونه اهرم اصلی رشد تولید و اشتغال به حرکت درآمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156998/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی