تدوین و تصویب برنامه هفتم از فشار برای تغییر در کابینه مهم‌تر است


تهران- ایرنا- نایب رئیس اتاق بازرگانی ضمن تشریح دلایل التهابات قیمتی اخیر بازار خودرو گفت: دویست سال تجربه جهانی می‌گوید که فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن هم رقابت است. مادامی که خودرو و هر کالای دیگری با قیمت جهانی وارد بازار ایران نشود و در معرض یک رقابت واقعی قرار نگیرد، این در بر همین پاشنه می‌چرخد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083189/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی