تدوام پایش صنعت در مازندران و بازگشت ۳۰ بنگاه اقتصادی به چرخه تولید


ساری- ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت : ۳۰ واحد صنعتی راکد مازندران طی چهار ماه گذشته با اعطای تسهیلات ۷۰ میلیارد تومانی و تقسیط معوقات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی به چرخه تولید باز گردانده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115933/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی