تداوم حضور وزیر صمت باعث ورود تیم‌های جوان به حوزه صنعت می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرعامل یک شتاب‌دهنده اعلام کرد: بی‌شک تداوم حضور و فعالیت فاطمی امین و همکاران جوان و بانشاط وی در وزارت صمت موجب ورود تیم‌های جوان و به خصوص شرکت‌های دانش بنیان به زمینه‌های دیگر نظیر حوزه‌های صنعتی و معدنی می‌شود.     


منبع: https://www.irna.ir/news/85094588/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی