تداوم افت قیمت خودروها در بازار/ ریزش ۹۵ میلیون تومانی تیگو۸ پرومکس


تهران- ایرنا- واکاوی بازار خودروی پایتخت در روز جاری (چهارشنبه، ۱۷ خرداد) حاکی از تداوم کاهش قیمت‌های کاذب بازاری و نزدیک شدن آنها به نرخ‌های کارخانه‌ای دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133661/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%B9%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%B8

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی